คำคล้องจอง

         คำคล้องจอง  เป็นคำที่ใช้พูดกันมานานและยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน   แม้บางคำจะให้ความหมายไม่ชัดเจนเพราะมุ่งหวังให้คล้องจองกันเท่านั้น  แต่ก็แสดงให้เห็นจึงความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทย  ผู้รวบรวมจึงเห็นสมควรที่จะนำมารวบรวมไว้เป็นความรู้ทางภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง

                   คำคล้องจอง                                  ความหมาย
– กตัญญู    รู้คุณ- กระโชก  โฮกฮาก

– กล้านัก   มักบิ่น

– กว้างใหญ่   ไพศาล

– ก่อกรรม   ทำเข็ญ

– ก่อร่าง   สร้างตัว

– กำเริบ   เสิบสาน

-กินลม  ชมวิว

– กินอยู่   พูวาย

-เกิดดอก   ออกผล

-เก็บหอม  รอมริบ

-เกี้ยวพา   ราสี

-ขบเขี้ยว   เคี้ยวฟัน

-ขยัน   ขันแข็ง

-ขวัญหนี  ดีฝ่อ

-ข้าเก่า   เต่าเลี้ยง

-ขาดตก   บกพร่อง

-ข้างแดง   แกงร้อน

-ข้าวยาก  หมากแพง

-ข้าวเหลือ   เกลืออิ่ม

-ข้าวใหม่   ปลามัน

-ขี้ใหม่   หมาหอม

-ขุดดิน   กินหญ้า

-ขุ่นข้อง   หมองใจ

-เข้านอก   ออกใน

-คนดี   ผีคุ้ม

-คลุกคลี   ตีโมง

-คอขาด  บาดตาย

-ค่อยเป็น   ค่อยไป

-คู่เรียง   เคียงหมอน

-เคราะห์หาม    ยามร้าย

-ง่วงเหงา   หาวนอน

-ง่อยเปลี้ย   เสียขา

-โง่เง่า   เต่าตุ่น

-จงรัก   ภักดี

-จองหอง   พองขน

-จุดหมาย   ปลายทาง

-เจ็บไข้   ได้ป่วย

-เจ็บช้ำ   น้ำใจ

-เจ้ากี้   เจ้าการ

-เจ้าขุน    มูลนาย

-ใจไม้   ไส้ระกำ

-ฉลาด   ปราดเปรื่อง

-ชอบมา   พากล

-ชั่วนา   ตาปี

-ชื่อเสียง   เรียงนาม

-แช่งชัก   หักกระดูก

-ซักไซ้    ไล่เลียง

-ซัดเซ  พเนจร

-ดีดสี  ตีเป่า

-ดูหมิ่น  ถิ่นแคลน

-ได้ที  ขี่แพะไล่

-ตกล่อง   ปล่องชิ้น

-ต้นสาย   ปลายเหตุ

-ตลก   โปกฮา

-ตลอด   รอดฝั่ง

-ต้อนรับ     ขับสู้

-ตัดญาติ   ขาดมิตร

-ตายฝั่ง   ยังเลี้ยง

-ติดต้อย   ห้อยตาม

-ติดสอย   ห้อยตาม

-ตัวสั่น   งันงก

-ถอนต้น  ก่นราก

-ท้องยุ้ง     พุงกระสอบ

-ทะลุ   ปรุโปร่ง

-ท่าดี   ทีเหลว

-ทุกเมื่อ   เชื่อวัน

-นายว่า    ขี้ข้าพลอย

-น้ำไหล   ไฟหลับ

-น้ำใส   ใจจริง 

-เนื้อเต่า   ยำเต่า

-บนบาน   ศาลกล่าว

-บอกเล่า   เก้าสิบ

-บ้านนอก   คอกนา

-บุกป่า   ฝ่าดง

-บุญมา  วาสนาส่ง

-บุญหนัก  ศักดิ์ใหญ่

-เบี้ยน้อย   หอยน้อย

-เบี้ยบ้าย   รายทาง

-แบ่งสัน   ปันส่วน

-ประดิษฐ์  คิดค้น   

-ปล่อยปละ   ละเลย

-ปล้ำผีลุก   ปลุกผีนั่ง

-ปวดเศียร   เวียนเกล้า

-ปากเปราะ  เราะร้าย

-ปากว่า   ตาขยิบ

-ปีกกล้า   ขาแข็ง

-ผัดวัน   ประกันพรุ่ง

-ผิดพ้อง   หมองใจ

-ผีซ้ำ   ด้ำพลอย

-ฝนสั่งฟ้า    ปลาสั่งหนอง

-พ่อแง่   แม่งอน

-พ่อแจ้     แม่อู

-มุ่งมาด   ปรารถนา

-มุ่งร้าย   หมายขวัญ

-ไม้หลัก   ปักเลน

-ยกยอ   ปอปั้น

-ยับยั้ง  ชั่งใจ

-ยุแยง   ตะแคงรั่ว

-ยุให้รำ   ตำให้รั่ว

-ยากเย็น   เข็ญใจ

-ยิ้มแย้ม   แจ่มใส

-ยิงนก   ตกปลา

-ร่มไม้   ชายคา

-ร่วมเรียง   เคียงหมอน

-ร้อยเอ็ด  เจ็ดย่านน้ำ

-ร้อยเอ็ด   เจ็ดหัวเมือง

-ริษยา   อาฆาต

-รีดนา   ทาเร้น

-รู้จัก   มักคุ้น 

-รู้เช่น   เห็นชาติ

-รู้มาก   ยากนาน

-รู้เห็น   เป็นใจ

-รู้เอง   เป็นเอง

-ลดรา   วาศอก

-ลดหย่อน  ผ่อนปรน

-ล้มลุก  คลุกคลาน

-ล้มหมอน  นอนเสื่อ

-ลับลม คมใน

-ลูกท่าน  หลานเธอ

-เลือกที่รัก  มักที่ชัง

-เลือดเนื้อ  เชื้อไข

-โลภโม  โทสัน

-วัดวา  อาราม

-ว่านอน  สอนง่าย

-ไว้เนื้อ  เชื้อใจ

-สกุล  รุนชาติ

-สมัคร  พวกพวก

-สามวันดี  สี่วันไข้

-สมบูรณ์  พูนสุข

-สิ้นไร้  ไม้ตอก

-สืบสาว  ราวเรื่อง

-สุกเอา  เผากิน

-สุดท้าย  ปลายโต่ง

-สุดสวาท  ขาดใจ

-สุดหล้า  ฟ้าเขียว

-สู้รบ  ตบมือ

-เสียกำ  ซ้ำกอบ

รู้จึงความดีที่ผู้อื่นทำให้พูดจากระแทกเสียงซึ่งไม่น่าฟัง

กล้าเกินไปมักจะอันตราย

กว้างสุดลูกหูลูกตา

ก่อความเดือดร้อนให้ร่ำไป

ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐาน

ได้ใจ, เหิมใจ

นั่งรถเที่ยว

กินอย่างอิ่มหนำสำราญ

ได้กำไรงอกเงยขึ้นมา

เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กทีละน้อย

พูดเกี้ยว

แสดงอาการโกรธเมื่อทำอะไรเขาไม่ได้

ทำการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย

ตกใจ, ใจหาย

คนเก่าคนแก่

ไม่ครบ, ยังไม่เรียบร้อย

บุญคุณ

ภาวะขาดแคลนอาหาร

บ้านเมืองที่บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร

อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดี

เห่อของใหม่

ทำงานพอเลี้ยงตัวไปวันๆ

ผิดใจกัน

สนิทสนมกับเจ้าของบ้านเป็นพิเศษ  จนสามารถเข้าไปถึงข้างในได้ตลอดเวลา

คนทำดีย่อมไม่มีภัย

มั่วสุมหรืออยู่ร่วมคลุกคลีอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ร้ายแรงถึงอาจเสียชีวิตได้

ดำเนินไปช้าๆ

ผู้ที่เป็นผัวเมียกัน

เคราะห์ร้าย

มีอาการอยากนอนเป็นปกติ

มีร่างกายพิการเดินไม่ได้

โง่ที่สุด

ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณเป็นอย่างยิ่ง

เย่อหยิ่งลบหลู่ผู้มีคุณ

จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง

ไม่สบาย

เจ็บใจ, สะเทือนใจ

ผู้ชอบทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง

ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย

ไม่มีเมตตากรุณาหรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร

มีสติปัญญาหลักแหลม

ชอบกล

ตลอดปี

ชื่อ  นามสกุล

แช่งด่า   มุ่งร้ายให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง

ไต่ถามให้ถี่ถ้วน

เที่ยวไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่

เล่นดนตรีได้หลายอย่าง

แสดงอาการดูถูกว่ามีฐานะต่ำต้อยหรือไม่เก่งจริง

ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำ

ตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย

ความเป็นมาของเรื่อง

อาการที่พูดชวนให้ขบขัน

ถึงจุดหมายปลายทาง

ต้อนรับอย่างแข็งขัน

ตัดขาดจากกัน

เลี้ยงดูตามบุญตามกรรม

เดินตามไปติดๆ

ติดตามไปรับใช้

กลัวมาก

ทำลายให้ถึงต้นตอ

คนกินจุ

เข้าใจโดยแจ่มแจ้ง

มีท่าทางดี  แต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง

ตลอดเวลาไม่วางเว้น

พลอยพูดผสมโรงติเตียนตามนายไปด้วย

( พูด )  เร็วและคล่อง

จริงใจ   ไม่มีเคลือบแฝง

นำเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นกำไรหรือดอกเบี้ยไปลงทุนต่ออีโดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม

ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย

บอกกล่าวให้รู้

เรียกคนที่อยู่นอกกรุงหรืออยู่เมืองหลวง

พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ

เมื่อมีบุญ  อำนาจวาสนาก็มาเอง

มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่

มีเงินน้อย, มีไม่มาก

เงินที่ต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆเป็นระยะๆในขณะทำธุระกิจ  จนสำเร็จ

แบ่งให้ตามสัดส่วนที่ควรจะได้

คิดทำขึ้นมาเป็นคนแรก

ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง

พยายามทำให้มีเรื่องมีราวขึ้นมาให้ได้

เดือดร้อนรำคาญใจเพราะมีเรื่องยุ่งยากมากจนแก้ไม่ทัน

ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า

ปากกับใจไม่ตรงกัน

พึ่งตนเองได้

ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า

ขุ่นเคืองใจ

ถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้ง

สั่งเสียงเป็นครั้งสุดท้าย,ทำสิ่งสำคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป

ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน

พันทาง, ต่างพันธุ์กัน

คาดหมายไว้

คิดปองร้าย

โลเล, ไม่แน่นอน

ยกย่องเกินจริง

คิดรอบคอบก่อนทำ

ยุให้ทั้งสองฝ่ายแตกกัน

ยุให้แตกกัน

ยากมาก

มีความสุขมาก

ไปผักผ่อน

ที่พึ่งพาอาศัย

อยู่กินกันฉันผัวเมีย,แต่งงานกัน

ทั่วทุกแห่งหน

( ดู ร้อยเอ็ด  เจ็ดย่านน้ำ)

เห็นเขาได้ดีแล้วทนไม่ได้

ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนอีกฝ่ายยากแค้น

คุ้นเคยกัน

รู้กำพืด, รู้นิสัยใจคอ

รู้มากเกินไปทำให้ยุ่งยากใจ

รู้เห็นการณ์และร่วมใจด้วย

ว่าแต่ผู้อื่น  ตัวเองก็เป็นเช่นกัน

ผ่อนปรน, เพลาลง

ผ่อนให้เบาลง, ทุเลา

ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด

ป่วยจนต้องนอนพักรักษาตัว

ความลับที่รู้กันเฉพาะ 2 คน

ลูกหลานผู้มีอำนาจ

ลำเอียง

ลูกหลาน

อยากได้มาก ๆ

วัด

อยู่ในโอวาท

ไว้วางใจ, เชื่อใจ

ตระกูลผู้ดี

ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย

เจ็บออด ๆ แอด ๆ อยู่เสมอ

บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ

ยากไร้, ขัดสนถึงที่สุด

ค้นคว้าให้ได้เรื่อง

ทำลวก ๆ ให้เสร็จ ๆ ไป

ปลายสุด

ยอดรัก

ไกลที่สุด

ต่อสู้, ทะเลาะวิวาท

เสียน้อยแล้วยังจะต้องเสียมากอีก

– ใส่ถ้อย  ร้อยความ-  หน่อเนื้อ เชื้อไข

–   หนักไม่เอา  เบาไม่สู้

–   หน้าใหญ่  ใจโต

–    หมอบราบ  คาบแก้ว

– หมายมั่น  ปั้นมือ

–   หมูไป  ไก่มา

–   หัวไม่วาง  หางไม่เว้น

-หัวหก  ก้นขวิด

-หายหก  ตกหล่อน

-หุนหัน  พลันแล่น

-หูดับ  ตับไหม้

– หูป่า  ตาเถื่อน

-หูหนา  ตาเล่อ

-เหลือบ่า  กว่าแรง

-อดตาหลับ  ขับตานอน

-อดอยาก  ปากแห้ง

 -อ่อนน้อม  ถ่อมตน

-อยู่ยง  คงกระพัน

-อยู่เย็น  เป็นสุข

-อัดอั้น  ตันใจ

-อาฆาต  มาดร้าย

-อิ่มหนำ  สำราญ

-อิ่มหมี  พีมัน

-อุ่นหนา  ฝาคั่ง

-อุปถัมภ์  ค้ำชู

-เออออ  ห่อหมก

-เอะอะ  มะเทิ่ง

-โอนอ่อน  ผ่อนตาม

พูดหาเหตุหาเรื่องลูกหลานเหลน  เป็นต้น ที่สืบสายโลหิต

เกียจคร้านต่อการงานทุกชนิด

ใจกว้างเหลือเกิน

ยอมแพ้โดยดี

มุ่งมั่นจะเอาหรือเป็นให้ได้

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ถูกใช้งานจนไม่ได้ว่างเว้น

เอาทุกท่าทุกทาง

ตกเรี่ยเสียหาย

ด่วนทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปด้วยความโกรธ

ลักษณะที่ดังมากจนกลบเสียงอื่น

รู้ไม่ทันเหตุการณ์

เรียกโรคเรื้อน

เกินความสามารถที่จะทำได้

สู้ทนอดนอน

ไม่มีอะไรกิน

มีกิริยาวาจาอ่อนน้อม

ทนทานต่อศัสตราวุธ

อยู่อย่างสุขสบาย

จนปัญญา, จนใจ

พยาบาทอย่างรุนแรง

ได้รักการเลี้ยงดูอย่างเต็มที่

( ดู อิ่มหนำ  สำราญ )

มีหลักฐานเป็นที่พักพิงมั่นคง, มากมายคับคั่ง

ให้การค้ำจุนสนับสนุน

พลอยเห็นตามไปด้วย

ส่งเสียงดัง, เอ็ดตะโรโดยไม่เกรงใจผู้อื่น

ยอมทำตาม

–                   ยกเครื่อง-                   ยกเค้า

–                   ยกภูเขาออกจากอก

–                   ยกเมฆ

–                   ยกตนข่มท่าน

–                   ยกตัวขึ้นเหนือลม

–                   ยกยอปอปั้น

–                   ยกหางตนเอง

–                   ยอครูยอต่อหน้า  ยอข้าเมื่อเสร็จกิจ ยอมิตรเมื่อลับหลัง

–                   ยากจกตื่นมี

–                   ยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน

–                   ยามอยู่ให้เขารัก ยามจากให้เขาอาลัย

–                   ยาเรือให้ยาข้างนอก ยาขันจอกให้ยาข้างใน

–                   ยาหม้อใหญ่

–                   ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

–                   ยิ้มด้วยปากถากด้วยตา

–                   ยื่นแก้วให้วานร

–                   ยื่นจมูก

–                   ยื่นหมูยื่นแมว

–                   ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

–                   ยุแยงตะแคงรั่ว

–                   ยุให้รำ  ตำให้รั่ว

–                   ยุ่งเหมือนยุ่งตีกัน

–                   แย้มปากก็เห็นไรฟัน

–                   โยนหัวโยนก้อย

–                   รกคนดีกว่ารกหญ้า

–                   รวบหัวรวบหาง

–                   รอดปากเหยี่ยวปากกา

–                   ร่มโพธิ์ร่มไทร

–                   ร่มไม้ชายคา

–                   ร้อนวิชา

–                   ร้อนอาสน์

–                   ร้อยลิ้นกะลาวน

–                   ร้อยสีพันอย่าง

( ก.)  ซ่อมใหญ่( ก. ) ขโมยทรัพย์สินไปหมด

(ก.)   โล่งอก, หมดกังวล

(ก.) นึกเอาเอง

(ก.)  พูดทับถมผู้อื่น  แสดงให้เห็นว่าตนเหนือกว่า

(ก.)  ปัดความผิดให้พ้นตัว,ยกตัวว่าเหนือคนอื่น

(ก.)  ยกยอเกินความเป็นจริง

(ก.)  ยกตนเองว่าดีกว่าเก่ง

(ก.)  ยอครูต่อหน้าได้เพราะเป็นผู้ใหญ่ไม่เหลิง  ข้ารับใช้ต้องยอเมื่อเสร็จงาน  มิตรสหายต้องยอลับหลัง ผู้อื่นจะได้เห็นคุณความดีของเขา

(ก.)  เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีเคยได้จนพอดี

(น.)เมื่อรักก็เห็นดีทุกอย่าง

(น.)เมื่ออยู่ทำดีคนย่อมรักเมื่อจากไปก็มีคนคิดถึง

(ก.)จะทำอะไรก็ให้ถูกต้องตามบุคคล

(น.)น่าเบื่อ, น่าเอือมระอา

(ก.)ทำอย่างเดียวได้ผล 2 อย่าง

(ก.)เยาะเย้ยด้วยท่าทาง

(ก.)เอาของมีค่าให้แก่คนที่ไม่รู้ค่าสิ่งนั้น

(ก.)เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน

(ก.)แลกเปลี่ยนกัน

(ก.)      อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก

(ก.)ยุให้ทั้ง 2ฝ่ายผิดใจกน

(ดู ยุแยงตะแคงรั่ว)

(ว.)สับสนปนเปกัน

(น.)เพียงแต่พูด  ก็รู้ความมุ่งหมายที่อยู่ในใจก่อนแล้ว

(ก.)เสี่ยงทาย

(ว.)เลี้ยงคนไว้ยังใช้งานได้

(ก.)ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว

(ก.)รอดพ้นอันตรายมาได้

(น.)ผู้ที่เป็นที่พึง

(น.)ที่พึ่งพาอาศัย

(ก.)เร่าร้อนเพราะอยากแสดงความรู้พิเศษหรือคาถาอาคม

(ก.)มีเหตุหรือเรื่องเดือดร้อนทำให้อยู่เฉยไม่ได้

(ว.)พูดตลบตะแลงจนตามไม่ทัน

(ว.)ต่างๆ นานา  

   ( ก.)   ( ก.)  
–                   ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง-                   รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา

–                   รักพี่เสียดายน้อง

–                   รักยาวให้บั่น  รักสั้นให้ต่อ

– รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี

– รัดเข็มขัด

–                   ราชรถมาเกย

–                   ราบเป็นหน้ากลอง

–                   รำชั่วโทษพากย์

–                   รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

–                   รีดนาทาเร้น

–                   รีดเลือดกับปู

–                   รื้อแต่หลังคาเขา  หลังคาหลังคาเราไม่รื้อ

–                   รู้งู ๆปลา ๆ

–                   รู้จักเก็บรู้จักเขี่ย

–                   รู้จักเก็บรู้จักงำ

–                   รู้เช่นเห็นชาติ

–                   รู้ตื้นลึกหนาบาง

–                   รู้เท่าไม่ถึงการณ์

–                   รู้น้อยพลอยรำคาญ

–                   รู้มากยากนาน

–                   รู้ยาวรู้สั้น

–                   รู้ว่าเสืออย่าเอาเรือเข้าไปจอด

–                   รู้ไส้

–                   รู้หาญรู้ขลาด

–                   รู้เห็นเป็นใจ

–                   รู้อย่างเป็ด

–                   รู้เองเป็นเอง

–                   เรียนผูกต้องเรียนแก้

–                   เรือขาดหางเสือ

–                   เรือล่มในหนอง  ทองจะไปไหน

– เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่

 

(ว.)ทุกหนทุกแห่ง(ก.)ใฝ่ดีจะมีความเจริญใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก

(ก.)ตัดสินไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี

(ก.)  รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆให้ตัดความอาฆาตพยาบาทออกไป  รักจะอยู่สั้น ๆ ให้คิดอาฆาตพยาบาทกันไว้

(ก.)อย่าปล่อยปละละเลย

(ก.)ประหยัด

(น.)ลาภยศที่ได้มาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

(ว.)หมดเสี้ยนหนาม, ไม่มีอะไรกีดขวาง

(ก.)ทำผิดแล้วโทษผู้อื่น

(ดู รำชั่วโทษพากย์)

(ก.)ขูดรีดทรัพย์สินจนอีกฝ่ายยากแค้น

(ว.)บีบบังคับเอาสิ่งที่เขาไม่มี  จะให้มีให้ได้

(ก.)คิดแต่จะเอา ไม่คิดที่จะให้

(ก.)รู้เล็กเล็ก ๆ น้อย ๆ

(ก.)รู้จักสะสม,รู้จักหาไว้ใช้

(ก.)รู้จักเก็บรักษาข้าวของ

(ก.)รู้นิสัยใจคอ

(ก.)รู้ความเป็นไปอย่างละเอียด

(ก.)รู้ไม่ทันเหตูการณ์

(ก.)รู้น้อยไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความรำคาญ

(ก.)รู้มากเกินไปทำให้ยุ่งยากใจ

(ก.)รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

(ก.)เมื่อรู้ว่าดุก็อย่าเข้าใกล้

(ก.)รู้ความในหรือรู้เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี

(ก.)กล้าในที่ควรกล้า  กลัวในที่ควรกลัว

(ก.)รู้เหตุการณ์และร่วมมือด้วย

(ก.)ไม่รู้จริงสักอย่าง

(ก.)รู้แต่ทำผิดเสียเอง

(ก.)รู้วิธีทำก็ต้องรู้วิธีแก้ไขหรือป้องกัน

(น.)คนที่ขาดที่พึง

(น.)คนในเครือญาติแต่งงานกันเอง  ทำให้ทรัพย์สมบัติไม่ตก

     อยู่กับคนอื่น

(ว.)กิจการที่ทำจวนจะเสร็จแล้ว  ต้องมาเสียหายโดยไม่คาดคิด

 

–    เรือใหญ่คับคลอง-    แรงเหมือนมด  อดเหมือนกา

–                   ลงแขก

–                   ลงแดง

–                   ลงรอยกัน

–                   ลงเรือลำเดียวกัน

–                   ลดราวาศอก

–                   ลม ๆ แล้ง ๆ

–                   ลมพัดชายเขา

–                   ลมเพลมพัด

–                   ล้มทั้งยืน

–                   ล้มลุกคลุกคลาน

–                   ล้มหมอนนอเสื่อ

–                   ล้วงคองูเห่า

–      ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก

–                   ลากหนามจุกช่อง

–                   ลางเนื้อชอบลางยา

–                   ลับลมคมใน

–                   ลำหักรำโค่น

–                   ลิงได้แก้ว

–                   ลิงตกต้นไม้

–                   ลิงหลอกเจ้า

–                   ลิดตีนปู

–                   ลิ้นตวัดถึงใบหู

–                   ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีน

–                   ลูกไก่ในกำมือ

–                   ลูกท่านหลานเธอ

–                   ลูกผีลูกคน

–                   ลูกสมภาร หลานเจ้าวัด

–                   ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

–                   ลูบหน้าประจมูก

–                   เล็กพริกขี้หนู

(น.)คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกต่ำก็วางตัวอย่างสามัญไม่ได้,จมไม่ลง(ว.)แข็งแรงเหมือนมด และอดทนเรื่องหิวเหมือนกา

(ก.)ช่วยกันทำงาน  โดยวิธีผลัดเปลี่ยนกันช่วยกันเป็นบ้าน ๆ, การลงแขกเกี่ยวข้าว

(ก.)อาเจียนเป็นโลหิต

(ก.)เข้ากันได้

(ว.)พวกเดียวกัน

(ก.)ผ่อนปรน, เพลาลง

(ว.)ไม่มีผล

(ว.)ทำอย่างคนใจเย็น

(น.)เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ

(ก.)สิ้นเนื้อประดาตัว หรือเจอเหตุร้ายโดยไม่คาดคิดมาก่อน

(ก.)ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด

(ก.)เจ็บป่วยจนต้องนอนรักษาตัว

(ก.)บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินจากผู้ที่มีอำนาจหรือน่าเกรงขาม

(ก.)ดีแต่พูด

(ก.)ยกเรื่องต่าง ๆ มาอ้างเพื่อป้องกันตัว

(น.)ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน

(น.)ความรู้ที่รู้กันเฉพาะ 2 คน

(ว.)ใช้ชั้นเชิงหรือกำลังอย่างรุนแรง

(ว.)ได้ของมีค่าไว้ในมือ แต่ไม่รู้คุณค่าของของสิ่งนั้น

(น.)รู้มากในสิ่งใดก็อาจพลังพลาดในสิ่งนั้นได้

(ก.)ล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ

(ก.)ตัดกำลังไปทีละน้อย

(ว.)พูดตลบตะแลงเชื่อมไม่ได้

(ว.)ลืมพื้นเพเดิมของตัว

(น.)ผู้ที่ไม่มีทางต่อสู้

(น.)ลูกผู้มีอำนาจ

(ว.)เอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้

(ดู ลูกท่าหลานเธอ)

(น.)ลูกย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่มากนัก

(ก.)ทำอะไรเด็ดขาดไม่ได้เพราะจำกระทบกระเทือนพวกพ้อง

(ว.)เล็กแต่มีพิษสง

–                   เล่นกับไฟ-                   เล่นกับหมา  หมาเลียปาก  เล่นกับสาก  สากตีหัว

–                   เล่นเพลงยาว

–                   เล่นแร่แปรธาตุ  ผ้าขาดไม่รู้ตัว

–                   เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ

–                   เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง

–                   เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้

–                   เลือกที่รัก  มักที่ชัง

–                   เลือกนักมักได้แร่

–                   เลือดข้นกว่าน้ำ

–                   เลือดขึ้นหน้า

–                   เลือดเข้าตา

–                   เลือดในอก

–                   โลภมากลาบหาย

–                   โลภโมโทสัน

–                   ไล่ที่ทำวัง

–                   ไล่ลูกฆ้อง

–                   วัดรอยเท้า,วัดรอยตีน

–                   วันโกนไม่ละ  วันพระไม่เว้น

–                   วันพระไม่มีหนเดียว

–                   วัวแก่กินหญ้าอ่อน

(ก.)ลองดีกับผู้มีอำนาจ,เสี่ยงกับความรัก(ก.)เล่นกับเด็กย่อมลาปาม

(ก.)ลอบมีจดหมายรักถึงกัน,เขียนโต้ตอบไปมาไม่รู้จักจบ

(ก.)ทำอะไรเหลือวิสัย มีแต่ทางหายนะ

(ก.)หลบกันไปหลบกันมา

(ก.)มีผลประโยชน์จากการทำงานโดยมิชอบ

(ก.)เลี้ยงลูกศัตรูหรือคนพาลจะได้รับความเดือดร้อน

(ก.)ลำเอียง

(ก.)เลือกมาอาจจะได้ไม่ดี

(น.)พี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น

(ว.)โกรธ,โมโห

(ก.)สู้อย่างไม่กลัวตาย ไม่คิดหน้าคิดหลัง

(น.)ลูก

(ว.)อยากได้มาก ๆ ในที่สุดอาจไม่ได้อะไรเลย

(ก)อยากได้มาก ๆ

(ก.)บังคับไปให้พ้นตนจะได้เข้าไปอยู่แทน

(ก.)ว่ากล่าวหรือทำโทษเรียงแถว

(ก.)เทียบว่าพอสู้ได้หรือไม่

(ก.)ทำบาปทำชั่วได้ทุกวันไม่มีวันยุดรับศีลฟังธรรม

(น.)วันหน้ายังมีโอกาสอีก

(น.)ชายแก่ได้หญิงสาวเป็นภรรยา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s